Často kladené dotazy

Kdy budou muset být zaplacené místní poplatky a poplatky za související služby? Je možná úhrada v několika splátkách?

Místní poplatek musí být zaplacen jednorázově před podpisem smlouvy, a to na období, na které bude smlouva uzavřena. Poplatek za související služby je třeba uhradit dle znění smlouvy, tedy jedenkrát měsíčně za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do posledního dne v měsíci předcházejícího před měsícem, v němž bude prodej realizován.
Platby jsou možné převodem na účet, nebo v hotovosti. Platební předpisy na obě platby (místní poplatek i poplatek za související služby) vystaví správce trhu. Pokud chce prodejce platit za celoroční prodej v hotovosti, je třeba provést úhradu na pokladně Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2. Provozní doba pokladny je následující – PO a ST: 8.00-17.00 hod., ÚT a ČT: 8.00-15.00 hod., PÁ: 8.00-14.00 hod.
Pro krátkodobý prodej bude možná úhrada plateb v hotovosti přímo u správce.

Platí termín podávání přihlášek do 5. února 2016 i pro řemeslníky? Jaký se k prodeji tohoto sortimentu váže místní poplatek?

Ano, vzhledem k plánovanému rozšíření sortimentu o řemeslné výrobky přijímáme žádosti o prodej i od řemeslníků. Místní poplatek pro prodej řemeslných výrobků činí 60 Kč/m2/den prodejní plochy (viz Obecně závazná vyhláška č. 13/2015, o místních poplatcích, Sazebník poplatku za užívání veřejného prostranství, sazba A).

Jak často musím prodávat, abych se mohl/a přihlásit k celoročnímu prodeji?

Celoročním prodejem se chápe prodej:

  • každý den po celou sezónu
  • každý den po zvolenou dobu (např. každý den od června do září)
  • libovolně zvolený den po celou sezónu (např. každý pátek v měsíci, každý druhý pátek v měsíci…)
  • libovolně zvolený den po zvolenou dobu (např. každý čtvrtek v dubnu, každé úterý v květnu, každou středu a pátek v září…).

Každý si tedy může dle svých možností zvolit četnost prodeje a období, ve kterém má zájem na Zelném trhu prodávat. Tyto termíny je třeba vyznačit do tabulky Požadovaná doba prodeje v přihlášce, případně dle potřeby svoje požadavky vypsat na samostatný list jako přílohu.

Pokud si budu vyrábět vlastní prodejní stůl podle zveřejněné technické dokumentace, nakolik se od ní mohu odchýlit? Za jakých okolností mohu použít svůj původní prodejní stůl?

Doporučujeme co nejpřesnější dodržení dokumentace, případné zamýšlené změny s pořadatelem raději předem konzultujte.
Změna je možná v případě čelní desky prodejního stolu, kde pořadatel akceptuje větší mezeru (až 25 mm) mezi deskami – pro snazší manipulaci s tímto dílem hlavně při přenášení i stavbě stolu. Z toho vyplývá možnost zúžení šíře desky z původních 12 cm až o 1,5 cm, aby vznikla potřebná mezera. Současně je však třeba dodržet vzdálenost spodní hrany poslední desky od země, která je 29 cm dle technické dokumentace.
Pokud jde o použití a úpravu již dříve využívaného prodejního stolu, tak minimum, které stůl musí splnit, aby byl posouzen jako vyhovující, je vzhled čelní desky. V případě, že již máte starší parametricky vyhovující stůl, postačí tedy pouze úprava čelní desky.

Jak má vypadat doklad o registraci u SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)?

Stačí napsat do přihlášky, že jste registrovaní u SZPI. Pokud registrovaní nejste, uveďte proč, případně zda se budete registrovat v případě, že vám bude přiděleno prodejní místo.

Jak má vypadat doklad o provedených kontrolách SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)?

Pokud u vás kontrola v letech 2014 a 2015 neproběhla, uveďte to do přihlášky. Pokud kontrola proběhla, přiložte kopii protokolu, který jste od SZPI obdrželi. Pokud tento protokol nemáte, zažádejte o vystavení tohoto potvrzení na SZPI.

ZPĚT NA STRÁNKU PRO PRODEJCE