Neziskovky

Případnou volnou kapacitu na Trzích na Zelňáku mohou využít ke své prezentaci, případně k prodeji i neziskové organizace.

Způsob přihlašování je stejný jako u ostatních zájemců o prodej (více informací je k dispozici pod odkazem PRO PRODEJCE).

Neziskové organizace platí při prodeji pouze místní poplatek. Poplatek za poskytnuté služby nehradí.